Vårt hållbarhetstänk

Vårt mål är att tillsammans skapa en hållbarare värld. Detta hållbarhetstänk genomsyrar allt vi gör, från sortiment till hur vi inreder butiken. Det är en levande process och vi lär oss och jobbar hela tiden på att bli bättre. Vad vi väljer att lägga i våra matkassar och på vår tallrik påverkar världen i stort och smått, och vi vill göra det lättare att göra bra val.

Hållbart för oss innebär att maten vi säljer ska ha så stor positiv inverkan på vår planet som möjligt. Hos oss ska inte närproducerat behöva konkurrera med bortaproducerat. Vi vill att du hos oss ska kunna hitta hållbara alternativ till din vardagsmat.

Hållbar mat

Vårt mål är att mat har så liten negativ och så stor positiv inverkan på vår värld som möjligt. Detta kräver att vi ser till matens hela livscykel, från bonden till hur vi säljer den i butiken. Vi väljer därför mat som tillverkats på ett miljösnällt vis. För att säkerställa detta vill vi hålla en öppen diskussion med våra leverantörer och ställer krav på att de kan redovisa ett aktivt hållbarhetstänk.

Det finns många sätt som maten påverkar vår planet: transport, energiåtgång, vilken typ av energi som används och hur den odlats, det vill säga användning av kemikalier, vatten och mark. Vi använder vår gemensamma kunskap för att avgöra vad som är bäst, och lär oss mer efter hand. Vi vill hela tiden diskutera och ompröva våra beslut för att hitta det mesta hållbara möjliga sortimentet. Alla medlemmar kan engagera sig i sortimentsgruppen och delta i dialogen om vad hållbarhet är.

En annan viktig del av hållbarhet är hur maten vi säljer förpackas och säljs. Vi strävar därför efter att ha en så pass förpackningslös butik som möjligt. Detta kanske inte är något vi uppnår från start, men ett ständigt mål. Genom att minska på förpackningsmaterial kan vi spara på resurser, både jordens men också dina eftersom det sänker priset för dig som kund.

Närproducerad mat

Hållbarhet är dock mer än bara ekologi. För oss är det också viktigt med social hållbarhet. Vi vill att pengarna vi spenderar så väl ska stötta lokala bönder och bidra till regionens välfärd som till att hjälpa människor i andra delar av den värld vi delar.

Vi väljer att satsa på närproducerat av två anledningar. Den första är att vi vill stötta lantbruket i vårt närområde och alla dess småskaliga producenter. Vi vill finnas som en bro mellan dig och den fantastiska mat som tillverkas i vår region, för varför sträcka sig långt när den finns så nära?

Den andra anledningen handlar om att vi vill minimera den sträcka som maten måste färdas innan den når din matkasse, för att minska dess miljöpåverkan. För oss innebär närproducerat att maten inte rest mer än 20 mil för att komma till vår butik, vilket innebär ungefär mat från Skåne och en bit in i närliggande landskap.

Närproducerade varor ska inte behöva konkurrera med mat som importerats från andra länder. Dessutom, tror vi att mat smakar bättre när den inte behövt resa så långt.

En komplett mataffär

Vi vill att du ska kunna komma till vår affär och handla den mat och de hushållsvaror du behöver. Vi vill täcka ditt vardagsbehov. Vi kanske inte har lika många sorter av varje vara som en annan mataffär, men vi kan garantera ett den sort vi har är bra. Vårt mål är därför att sälja allt från frukt och grönsaker till mjölk och kött men även torrvaror av alla slag, likaså hushållsvaror som du förväntar dig att hitta i en mataffär, så som toapapper och tandkräm.

Ibland krävs det att vi sträcker oss lite utanför vår region för att fylla detta krav. På grund av vårt klimat och våra förutsättningar kan sortimentet på vissa områden behöva kompletteras för att kunna kallas komplett, enligt de flestas mening. I dessa fall kan vi ta in varor som inte är lokala eller svenska. Dessa varor ska däremot aldrig konkurrera med svenska alternativ. Vi ser hållbart, komplett och närproducerat som de tre benen som vårt sortiment står på. Om ett av dem är lite svagare, till exempel om maten är importerad, krävs det att övriga är ännu starkare. Importerade varor ska vara i säsong där de odlas, gärna komma från mindre företag och gynna människorna som producerat dem, oavsett var det är. Med det sagt, vill vi ändå utmana oss själva att hitta svenska alternativ till importerad vardagsmat och arbeta med att inspirera till närproducerade vardagsval.