Extrainsatt föreningsstämma

Välkommen på föreningsstämma!

Den 29 april får du chansen att vara med och påverka och tycka till om vår förening. Ju fler som tycker till, desto bättre fungerar vår demokrati!

Vid denna stämma kommer vi att göra extraval till styrelsen, men framförallt fokusera på ett antal viktiga frågor där vi vill ha din åsikt. Dessa fokusfrågor berör kooperativet i stort och vi ser dem som viktiga inriktningsbeslut som alla ska få ta del i.

För att få så bra diskussioner som möjligt under mötet uppskattar vi om du läst igenom handlingarna och beslutsunderlagen på förhand. På så vis kan vi bättre använda tiden till att ta bra beslut!

Stämman är öppen för alla, men för att få rösta måste du vara registrerad medlem och ha betalat din avgift och insats.

Tid: 29 april kl 16.00-18:00

Plats: Möllegränden 4A

Registrerade medlemmar anmäler sig här: https://www.facebook.com/events/1480118432020974/permalink/1506314339401383/

Handlingarna finns att läsa här:
https://drive.google.com/file/d/0ByYbmGzCJidGaGdXS1VIenlPZVU/view eller ladda ner som PDF här »

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare till stämman.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringspersoner, rösträknare samt övriga funktionärer till stämman.
5. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Beslut om antal ledamöter.
8. Fyllnadsval av styrelseledamöter.
9. Godkännande av medlemsförmåner.
10. Godkännande av minimikriterier för sortiment.
11. Information om sortiment.
12. Beslut om kontanthantering.
13. Beslut om öppettider.
14. Övriga ärenden.
15. Mötet avslutas.