Lediga uppdrag

På den här sidan fyller vi på med lediga uppdrag till våra olika engagemangsgrupper som vi behöver just nu. Engagemanget är en central del i Matkooperativet, ju fler vi är desto roligare blir det. Uppdragen är enkla och kräver inte speciellt mycket tid. Engagerar du dig dessutom minst 6 timmar/månaden får du 20% rabatt på allt du handlar i matkooperativet.


MEDLEMSGRUPPEN SÖKER
Vill du bli fadder för nya medlemmar? ?

Vi vill hitta ett gäng medlemmar som trivs på Matkooperativet och vill vara del i en grupp med faddrar som välkomnar och tar hand om nya medlemmar. Tanken är att alla nya får en kontaktperson i föreningen som får dem att känna sig hemma och delaktiga, och hjälper dem hitta rätt vägar om de vill engagera sig. På så vis kan vi fånga upp fler medlemmar och bli fler! ⭐️

Medlemsadministratör
Matkooperativet söker en medlemsadministratör som tar hand om våra nya medlemmar så att de registreras samt koordineras vidare i verksamheten om de har intresse av att engagera sig i någon del av verksamheten.  Tillsammans med faddrar och sammankallande för respektive engagemangsgrupp utgör man basen i vår medlemsgrupp och kärnan i vår verksamhet. Följande arbetsuppgifter ingår i rollen:

  • Hämta blanketter med nya medlemmar i butiken och lägga in dem i medlemsregistret. Bör göras minst en gång i veckan.
  • Skicka välkomstmejl till nya medlemmar inkl. de som anmält sig via vår hemsida. Görs lämpligen en gång per vecka.
  • Kontrollera att de som anmält sig via hemsidan även betalt in 400 kr. Kräver inloggning till SEB.
  • Om de nya medlemmarna har angett att de vill engagera sig skall berörda grupper informeras om detta. Bör göras minst en gång i veckan.
  • Vid årsskifte påminna om inbetalning av årsavgift och markera i medlemsregistret vem som betalt. Påminnelser görs i flera steg och i olika former. De som betalt skall sedan få en bekräftelse på detta via mejl. Detta är ett ganska stort och tidskrävande arbete som sträcker sig över en period på cirka tre månader.
  • Ta bort de medlemmar som begär utträde vilket kan göras både via mejl och via formulär på hemsidan.
  • Svara på diverse frågor från medlemmar angående betalningar av årsavgift.

SORTIMENTSGRUPPEN SÖKER
Inköpare av lösvikt

Vill du göra Helsingborg mer förpackningsfritt? Bli inköpare av lösviktsvaror! Du ansvarar för inköp och kontakt med leverantörer för ett antal av våra lösviktsprodukter och får vara med att påverka sortimentet. Du får även vara med på sortimentsgruppens möten.

Inköpare av torrvaror
Vill du påverka Matkooperativets sortiment. Bli inköpare hos oss! Du ansvarar för inköp och kontakt med leverantörer för ett antal av våra produkter och får vara med att påverka sortimentet. Du får även vara med på sortimentsgruppens möten.

Låter något av ovanstående efterlysningar intressant? Samtliga uppdrag motsvarar engagemang för aktiv medlem om cirka 6 h per månad. Anmälan till hej@matkooperativet.se 


Vänliga hälsningar Karin, Pierre Jonas och Lars-Åke

Valberedningens kontaktuppgifter.
Lars-Åke Aronsson Mobil:  0706-40 90 51   E-post: laar@laar.se
Karin Nilsson-Jungermann: 0705-34 65 56   E-post: kn_jungermann@yahoo.se
Pierre-Jonas Persson:     0762-62 67 23   E-post: pierrejonaspersson@gmail.com