Magnihill

I Mörarp utanför Helsingborg ligger Magnihill vackert inbäddad på den svenska landsbygden.

Produkter hos Matkooperativet: Frysta ekologiska grönsaker

Leverantören står för: Magnihill utvecklar, producerar och säljer frysta produkter från växtriket, med fokus på ekologiskt och bekvämt, i samarbete med våra kunder.

Leverantör hos Matkooperativet sedan: 2017-05-20


Om Magnihill

På Magnihill vill vi samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt. Vi tycker att ekologiska produkter är ett bra sätt att göra detta.

Magnihill drivs och ägs av familjen Pehrsson-Almgren. Wiveca P. Almgren, vd för bolaget, driver idag sin pappas dröm vidare i form av en modern produktionsanläggning för förädlade råvaror från växtriket.

Våra ekologiska produkter förses alltid med KRAV-stämpeln som ett tecken på högsta kvalitet.
På Magnihil vill vi samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt. Vi tycker att ekologiska produkter är ett bra sätt att göra detta.

Djupfrysning är den mest skonsamma metoden för att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Smak, lukt, konsistens och, inte minst, näringsvärde bevaras på ett överlägset sätt genom att råvaran fryses in i det ögonblick när den är som bäst.
Färskheten och kvaliteten hos en råvara avtar med tiden på grund av naturliga nedbrytningsprocesser. För icke-frysta produkter innebär det att kvaliteten försämras snabbt, ibland på bara några dagar.

Djupfrysning är ett effektivt sätt att bromsa denna nedbrytning. Vid infrysningen låses kvaliteten in och ”tiden stannar”. Du kan efter många månader plocka fram en produkt ur frysen och den håller samma höga kvalitet som i det ögonblick den frystes in.

Djupfryst är färskare än färskt. Vitaminer, näringsämnen och bakteriologin förändras inte i frysen. Vi skördar när råvaran är som bäst (skördar inte omogna råvaror). Kräver inte konserveringsmedel.

Arbetet på Magnihill börjar inte med att ett frö sås… Det startar långt tidigare. Redan valet av frö görs omsorgsfullt för att den förädlade slutprodukten ska stämma med kundens önskemål. För att nå målet med högkvalitativa, förädlade slutprodukter väljer vi att vara med i hela processen. Från valet av frö till odling och packad slutprodukt. Hög kvalitet och god kontroll från frö till färdig produkt, är de värden vi lever efter.

Magnihill skall vara kundens första val av samarbetspartner av djupfrysta produkter från växtriket. Vi skall också främja utvecklingen av bekväma ekologiska produkter, och arbeta för ett hållbart företagande där vi ingår i ett större sammanhang samt att vara självförsörjande på energi.

Magnihill producerar och förädlar grönsaker genom konventionell, ekologisk eller KRAV-godkänd framställning, helt och hållet efter kundens önskemål. Allt kan kundanpassas från utvalda frön till produktion och transport. Genom korta beslutsvägar, snabba omställningar och kreativa lösningar kan vi ge kunden precis den produkt de vill ha.

Vår grundinställning i miljöfrågor är att ta hänsyn för miljön så att den inte äventyras.

Att verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning av alla slags material.

Vi skall genom ett aktivt miljöarbete minska vatten – och luftutsläpp samt minimera avfallsmängden från vår produktion. Frånsorterad råvara från produktionen som tex. skalrester används till djurfoder och spillvatten från tvätten används till åkerbevattning mellan den 1 maj t.o.m. 30 september.

Vår vision är att bli självförsörjande på energi genom förnyelsebar teknik.

Besök Magnihills hemsida här »