Ecodis

Ecodis designar och distribuerar ekoprodukter inom hygien och förvaring. De strävar efter att producera och distribuera med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Produkter hos Matkooperativet: Tandpetare, platspåsar, tygpåsar mm

Leverantören står för: Ecodis grundare Didier Le Gars säger ”Vi drivs av en innovativ anda i rätt balans med våra anställda, leverantörer och kunder. Vi tar ett ansvar gentemot planeten och dess invånare. Det är de viktigaste egenskaperna och riktlinjerna för våra val och handlingar. ”

Leverantör hos Matkooperativet sedan: 2017-06-20


Om Ecodis

Produkterna är utformade med ett ekologiskt mervärde, till exempel med lång hållbarhet, med förnybara material som kan laddas, återvinnas och med hög nedbrytbarhet. Energikostnader för tillverkning och förpackning beräknas så låga som möjligt för att begränsa deras inverkan på miljön.

Besök Ecodis hemsida här »