Engagemangsgrupper

Vi som engagerar oss i Matkooperativet Helsingborg, och på olika sätt. Nedan hittar du en lista på alla våra engagemangsgrupper och deras sammankallande. Har du frågor, tankar eller vill engagera dig får du gärna höra av dig till dem!

Styrelse

Hanna Bergström
hanna.bergstrom1708@gmail.com
070-688 93 08

Sortiment & Inköp

Anna Eklund
anna@miljoochmarknad.se
070-956 84 75

Butik & Inredning

Elisabeth West
matkoop.elisabeth@gmail.com
076-232 21 11

Skyltning & Exponering

Jeanette Johansson
aktica68@gmail.com
073-350 94 87

Demo & Inspiration

Hanna Bergström
hanna.bergstrom1708@gmail.com
070-688 93 08

Bemanning & Medlemmar

Kommunikation & Marknadsföring

Ann-Sofie Malmgren
annsofie.malmgren@gmail.com
070-3817484

Event & Marknader

Malin Stensson
malin.stensson.olsson@gmail.com
072-725 58 10

IT & Kassasystem

Anders Nilsson
anders@auxon.se
073-267 80 80

Ekonomi & Redovisning

William Persson
ekonomi@matkooperativet.se
070-835 54 36

Valberedning

Lars-Åke Aronsson
laar@laar.se

Karin Nilsson-Jungermann
kn_jungermann@yahoo.se

Revisor

Jan Lönnerfors
jan.lonnerfors@gmail.com