Engagemangsgrupper

Vi som engagerar oss i Matkooperativet Helsingborg, och på olika sätt. Nedan hittar du en lista på alla våra engagemangsgrupper. Har du frågor, tankar eller vill engagera dig får du gärna höra av dig till hej@matkooperativet.se eller varför inte fråga i Matkooperativet vänner på Facebook?

Styrelse

Styrelsen leder det övergripande arbetet med Matkooperativet och tar beslut i löpande frågor. Alla stora beslut fattas på våra medlemsmöten av våra medlemmar. Känner du någon som skulle passa i styrelsen eller vill du själv sitta här – prata med valberedningen!

Kommunikation & Marknadsföring

Ann-Sofie Malmgren
annsofie.malmgren@gmail.com
070-3817484

IT & Kassasystem

Anders Nilsson
anders@auxon.se
073-267 80 80

Ekonomi & Redovisning

William Persson
ekonomi@matkooperativet.se
070-835 54 36

Valberedning

Lars-Åke Aronsson
laar@laar.se

Karin Nilsson-Jungermann
kn_jungermann@yahoo.se

Revisor

Jan Lönnerfors
jan.lonnerfors@gmail.com

Sortiment & Inköp

Gruppen för alla våra inköpare. Som inköpare ansvarar du för en eller fler produkter. Inköpsgruppen letar upp och tar beslut om nya produkter till butiken eller beslutar om en produkt ska fasas ut ur sortimentet,

Butik & Inredning

Gruppen som ser till att butiken är spännande och inbjudande för kunder. Hur exponeras varor bäst och hur och var ska alla hyllor och kylar ställas? Butiken anpassas oftast även efter säsong och det tar engagerade här tag i.

Bemanning & Medlemmar

Gruppen som arbetar dels med att få bemanningen av butiken att fungerar, men som även ser till att alla våra medlemmar trivs och har det bra i vårt kooperativ.

Event & Marknader

Gruppen som planerar och tar det större ansvaret för alla våra event. Julmarknad, Vårmarknad och allt där emellan. Våra Omställningsfrukostar, Small Talks och alla workshops och andra roliga event under året. Det planeras i denna gruppen och samordnas med övriga grupper och intresserade medlemmar.