Demokrati

Matkooperativet Helsingborg är juridiskt sett en ekonomisk förening som ägs och drivs helt ideellt av sina medlemmar. Alltså har du som medlem precis samma rätt som alla andra medlemmar att tycka till och påverka. Alla har lika stor röst, 1 röst var och vi bygger hela vår verksamhet på att ha en så stark demokratisk process som möjligt. Alla ska kunna göra sin röst hörd när det gäller viktiga frågor i vår verksamhet. Det är på det sättet som vi kan bli bättre och utvecklas till det kooperativ som vi vill ha.

Vår verksamhet bygger på ett antal engagemangsgrupper som arbetar med olika områden. Alla medlemmar kan gå med i dessa grupper och på så vis vara med och tycka i det som gruppen har mandat att besluta i. Större frågor som kommer upp i grupperna och som berör verksamheten i stort eller vår inriktning skickas till styrelsegruppen som tar med sig frågan till ett medlemsmöte där alla medlemmar får möjlighet att dela sin åsikt och rösta.

Vi strävar efter att arbeta med en så platt organisation som möjlighet. Därför är det viktigt att alla grupper kan ta egna beslut men också att vi har medlemsmöten för större frågor. Styrelsen är en engagemangsgrupp som alla andra grupper. Styrelsegruppen har ett större ansvar för föreningen i den bemärkelse att styrelsen ansvarar för det övergripande strategiarbetet och helhetsbilden för kooperativet. Styrelsen väljs på årsmötet och har alla styrelsemöten öppna för medlemmar som är nyfikna.

Vi arbetar för att vara så transparenta som möjligt i allt vi gör. Därför är alla våra dokument och material öppet för alla att se på Google Drive. Däremot får bara de som är engagerade i de olika grupperna rätt att redigera dokumenten. På så vis kan alla som är intresserade av hur vår verksamhet bedrivs läsa sig in i det, och det finns inga hemligheter i vad vi gör. Vi vill att kooperativet ska gå att lita på.